Acte pentru - bani de liceu -

20 09 10 10:18 by Copil Gianina

Pentru efectuarea anchetei sociale necesara in vederea acordarii sprijinului financiar “ bani de liceu” sunt necesare urmatoarele:

- acte de identitate – buletin sau carte de identitate

- dovezi privind venitul realizat pentru toti membrii familiei (inclusiv frati si surori majori care locuiesc impreuna) – adeverinte salariu, adeverinte venit impozabil( finante sinnicolau mare).

- certificat emis de catre serviciul impozite si taxe din cadrul primariei periam din care sa rezulte daca membrii familiei figureaza sau nu in evidenta primariei cu bunuri impozabile (case, apartamente, terenuri intravilane, autoturisme, scutere, etc.).

- adeverinta din care sa rezulte daca membrii familiei figureaza sau nu in evidentele primariei periam cu teren agricol in proprietate.