Deprecated: Function split() is deprecated in /home/primatimperiam/public_html/blog/pivot/pvlib.php on line 4731

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/primatimperiam/public_html/blog/pivot/pvlib.php on line 4732

Notice: Undefined index: SERVER_SIGNATURE in /home/primatimperiam/public_html/blog/pivot/pvlib.php on line 60

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/primatimperiam/public_html/blog/pivot/pvlib.php on line 2100

Notice: Undefined index: debug in /home/primatimperiam/public_html/blog/pivot/pv_core.php on line 72
Stiri

Divorturi la Periam

14 01 11 11:22 by Bront Daciana

În conformitate cu dispoziţiile art. II din Legea nr. 202/2010, Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor , începând cu data de 27 decembrie 2010 intră în vigoare prevederile privind desfacerea căsătoriei prin divorţ, pe cale administrativă şi pe cale notarială. Astfel şi la primăria comunei Periam se pot desface căsătorii prin divorţ în următoarele cazuri:

Art. 381. – Dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilă ori notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, eliberându-le un certificat de divorţ, potrivit legii.

Art. 382. – Cererea de divorţ se depune de soţi împreună. Ofiţerul de stare civilă sau notarul public înregistrează cererea şi le acorda un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de divorţ.
   La expirarea acestui termen, ofiţerul de stare civilă sau, după caz, notarul public verifică daca soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat.
   Dacă soţii stăruie în divorţ, ofiţerul de stare civilă sau, după caz, notarul public eliberează certificatul de divorţ fără să facă vreo menţiune cu privire la culpa soţilor.
   Dacă soţii nu se înţeleg asupra numelui de familie pe care sa îl poarte după divorţ, ofiţerul de stare civilă sau, după caz, notarul public emite o dispoziţie de respingere a cererii de divorţ si îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată.   Soluţionarea cererilor privind alte efecte ale divorţului asupra cărora soţii nu se înţeleg este de competenţa instanţei judecătoreşti.

Art. 384. – Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile art. 381, ofiţerul de stare civilă sau, după caz, notarul public respinge cererea de divorţ.
   Împotriva refuzului ofiţerului de stare civilă sau notarului public nu există cale de atac dar soţii se pot adresa cu cererea de divorţ instanţei de judecată, pentru a dispune desfacerea căsătoriei prin acordul lor sau în baza unui alt temei prevăzut de lege.
   Pentru repararea prejudiciului prin refuzul abuziv al ofiţerului de stare civilă sau notarului public de a constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi de a emite certificatul de divorţ, oricare dintre soţi se poate adresa, pe cale separată, instanţei competente.”

Art. 39. – Căsătoria este desfacută din ziua când hotărârea prin care s-a pronunţat divorţul a rămas irevocabilă.    În cazul prevazut la art.381, căsătoria este desfacută pe data eliberării certificatului de divorţ. Ofiţerul de stare civilă desface căsătoria, prin divorţ pe cale administrativă, la cererea ambilor soţi, doar dacă aceştia sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi. Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor. La depunerea cererii de divorţ, ofiţerul de stare civilă solicită soţilor următoarele documente: a) certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie; b) documentele cu care se face dovada identităţii , în original şi copie; c) declaraţie autentificată în faţa notarului public, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate.