Ramicom Periam anunta publicul deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis

Publicat: Marți, 19 Ianuarie 2016

S.C. RAMICOM PERIAM S.R.L. anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul "Scimbare destinatie imobil in sala de evenimente" propus a fi amplasat in comuna Periam, Calea Aradului, Nr. 129- 131, CF Nr. 402000, nr. top. 402000-C2, Jud. Timis.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, Jud. Timis, localitatea Timisoara, Str. Liviu Rebreanu, Nr. 18-18A, in zilele de luni- joi intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http;//apmtm.anpm.ro - Sectiunea Acorduri de Mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 25.01.2016

Accesări: 1176