HCL nr. 16 - 20/16.02.2015

Categorie: HCL 2015 Publicat: Marți, 17 Februarie 2015

HCL nr. 16/16.02.2015 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2014
Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3 | Anexa 4

 HCL nr. 17/16.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2015
 Anexa 1 | Anexa 2

 HCL nr. 18/16.02.2015 privind aprobarea modificării, prin act adiţional, a pct.2 din contractul de concesiune nr. 2477/19.03.2013 încheiat între Comuna Periam si Asociatia Crescătorilor de Animale Periam
Anexa 1

 HCL nr. 19/16.02.2015 privind aprobarea amenajamentului pastoral care se va aplica pe teritoriul administrativ al Comunei Periam, precum si initierea procedurii de închiriere a pajitilor disponibile
Anexa 1

 HCL nr. 20/16.02.2015 privind încetarea aplicabilităiti H.C.L. Periam nr.3/16.01.2013, cu modificările si completările ulterioare si actualizarea contractului de concesiune nr. 2477/19.03.2013, în concordantă cu amenajamentul pastoral aprobat de Consiliul Local Periam

Accesări: 3601