HCL nr. 37 - 42 din 24.11.2016

Categorie: HCL 2016 Publicat: Joi, 24 Noiembrie 2016 Scris de Bronţ Daciana

HCL nr. 37 din 24.11.2016 privind vânzarea, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a imobilului cu destinație de locuință înscris în C.F.401756-C1-U2 situat în intravilanul Comunei Periam, aflat în proprietatea privată a Comunei Periam şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Periam

HCL nr. 38 din 24.11.2016 privind aprobarea modificării și completării, prin act adiţional, a contractului de concesiune nr.2477/19.03.2013  încheiat între Comuna Periam şi „Asociația Crescătorilor de Animale Periam”

HCL nr. 39 din 24.11.2016 privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam, precum şi ale SPCLEP Periam, pe anul 2016

HCL nr. 40 din 24.11.2016 privind aprobarea documentaţiei pentru apartamentarea imobilului înscris în C.F. nr.400925 a Comunei Periam, Județul Timiș, întocmită de P.F.A. ing.Comloşan Ştefan

HCL nr. 41 din 24.11.2016 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali, precum și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2017

HCL nr. 42 din 24.11.2016 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local care trebuie prestate pentru sumele acordate ca ajutor social, potrivit Legii nr.416/2001, pentru anul 2017

 

Accesări: 916