Joomla Free Template by FatCow Hosting
introsite9.jpg

HCL nr. 11 - 19 din 25.02.2016

Categorie: HCL 2016 Publicat: Luni, 29 Februarie 2016

HCL nr. 11/25.02.2016 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015

HCL nr. 12/25.02.2016 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr.917/09.02.2015 încheiat între Comuna Periam şi doamna Pacsa Ghizela

HCL nr. 13/25.02.2016 privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul 2016 – actualizat și definitivat după aprobarea bugetului local pe anul 2016

HCL nr. 14/25.02.2016 privind aprobarea Planului de situatie al imobilului cu nr.top.817-819 înscris în C.F.nr.400207 Periam, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniu privat, plan întocmit de P.F.A. ing. Comlosan Stefan

HCL nr. 15/25.02.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2016

HCL nr. 16/25.02.2016 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2015

HCL nr. 17/25.02.2016 privind aprobarea achitării esalonate a debitului în sumă de 18.400 lei reprezentând amendă contravenională datorată de către domnul ROSOCA IULIAN-ALIN

HCL nr. 18/25.02.2016 privind aprobarea punerii la dispozitia partidelor si formatiunilor politice din Comuna Periam a unor spatii în vederea desfăsurării activitătii

HCL nr. 19/25.02.2016 privind aprobarea vânzării cotei de 2/4 părti din imobilul cu destinaţie de locuinţă situat în Comuna Periam, strada Calea Timioarei, nr.20, judetul Timis, aflat în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, către familia doamnei Tărovan Doina

Accesări: 1673