Joomla Free Template by FatCow Hosting
introsite2.jpg

HCL nr. 73-79 din 25.10.2018

Categorie: HCL 2018 Publicat: Joi, 25 Octombrie 2018 Scris de Bront Daciana

HCL nr. 73 din 25.10.2018 privind revizuirea HCL Periam nr. 43/25.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al comunei Periam

HCL nr. 74 din 25.10.2018 privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de servicii înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 18 din 05.12.2007 încheiat între Primăria Comunei Periam și S.C. PROCAD S.R.L.

HCL nr. 75 din 25.10.2018 privind aprobarea vânzării imobilului cu destinație de locuință situat în Comuna Periam, Strada Platanilor, numărul 26, județul Timiș aflat în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, către familia domnului Moldovan Pavel

HCL nr. 76 din 25.10.2018 privind transmiterea în administrarea Liceului Teoretic Periam a unor bunuri imobile în care se desfășoară învățământul preuniversitar de stat, imobile aflate în proprietatea publică a Comunei Periam

HCL nr. 77 din 25.10.2018 privind achiziționarea de către Comuna Periam a imobilului situat în intravilanul Comunei Periam, înscris în CF nr. 402150 Periam, având nr. Top 145-146/2

HCL nr. 78 din 25.10.2018 privind aprobarea actualizării a Programului Anual al Achizițiilor Publice al Comunei Periam pe anul 2018

HCL nr. 79 din 25.10.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2018

Accesări: 627