Pagina oficială a Comunei Periam

Date geografice

septembrie 25, 2013

Comuna Periam este aşezată în vestul ţării, în nord – vestul Câmpiei Banatului, într-o subdiviziune a Câmpiei Mureşului, denumită Câmpia Arancăi.


View Larger Map

Relieful este determinat de Câmpia Arancăi, care reprezintă o deschidere în con larg a Luncii Mureşului, începând de la localitatea Periam spre SV, adică de la cotul de 90˚ al Mureşului, unde Câmpia Vingăi s-ar continua spre NV cu cea a Nădlacului. Limita nordică a acestei câmpii include şi Lunca Mureşului situată la aproximativ 5 km nord de comuna Periam. Limita SE trece printre râurile Galaţca şi Aranca, urmând o mică diferenţă de nivel, pe curba de cca. 90 m începând chiar de la localitatea Sânpetru Mare. Această câmpie este cea mai nouă şi cea mai joasă câmpie mureşeană, pe centrul său meandrând Aranca ce îşi are încă obârşia în lunca Mureşului, la Sânpetru German (sud de Pecica).Altitudinile în această zonă se menţin între 89 – 85 m, pe unele grinduri urcând la 90 m.

Apele. Comuna Periam se caracterizează prin existenţa unui strat freatic cantonat la 2 – 5 m adâncime, iar în zonele mai joase urcă la 0 m. Freaticul nepotabil prezintă nivele fluctuante (1,5 – 2,0 m) dependente de volumul şi durata precipitaţiilor şi la diferite adâncimi în funcţie de altitudinea locală. Se încadrează în zona A cu ape dulci, bicarbonate.

Reţeaua hidrograficăeste reprezentată de râuri şi un sistem de canale care împânzesc teritoriul comunei. Aranca este un râu instalat pe fostele albii ale Mureşului, dispuse pe un areal de largă divagare, înainte de îndiguire. În bazinul său s-au realizat şi sisteme de irigare în apropiere de Mureş la Periam, Sânpetru Mare, Sinnicolau Mare şi Cenad (cu apă din Mureş, având prize de captare la Periam Port şi Cenad). Are ca afluent de stânga pe Galaţca, din Câmpia Jimboliei, care porneşte din comuna Periam, un curs şi mai vechi al Mureşului, si care este in general alimentat prin pompare. Apele Arancăi sunt alimentate din precipitaţii, din Mureş şi din drenajul apelor freatice• Mureşul – unul dintre cele mai mari râuri ale României – curge la aproximativ 5 km nord de Periam. El formează graniţa naturală a comunei Periam cu judeţul Arad. Debitul mediu al său la Nădlac este de 191 m³(sec. În anii secetoşi, debitul minim a fost de 14,0 m³/sec, la 29.01.1964. Aluviunile cărate în suspensie se ridică la media de 95 kg/s.Comuna Periam şi zona care o înconjoară, se afla în zona de climă temperată, fiind situată la distanţă aproximativ egală de ecuator şi pol. În ansamblu, are caracter de climă temperat continentală cu influenţe atlantice.

Temperatura aerului are o repartiţie uniformă de suprafaţă, cu o valoare a temperaturii medii multianuale de 10,9º C.Precipitaţiile atmosferice variază mult de la un an la altul, datorită activităţii ciclonale şi invaziilor de aer umed dinspre vest, nord – vest şi sud – est. Sumele anuale ale precipitaţiilor atmosferice se încadrează între 267,7 mm şi 699,1 mm. Din aceasta cauză apar frecvente perioade de secetă, manifestânduse frecvent tipul de secetă panonic.Frecvenţa vântului pe cele 8 direcţii, este predominanta pe direcţiile: sud 16,4 , nord 11,4 , şi sud-est 10,0 . În cuprinsul câmpiei, viteza medie anuală a vântului nu prezintă variaţii foarte mari.

Flora, pe teritoriul comunei Periam, regăseşte elemente europene, eurasiatice şi pontice, fiind prezentă vegetaţia ierboasă, halofilă (care are o desfăşurare discontinuă, fiind adaptată la regimul de săruri şi umiditate cu totul deosebită din aceste terenuri), acvatică şi segetală.

Fauna din această regiune se încadrează în regiunea paleoarctică, subregiunea panonică. Provincia prezintă o faună central-europeană, dar cu multe elemente de origine pontică. În această zonă o pondere însemnată o au rozătoarele, păsările şi reptilele.

Last modified: septembrie 25, 2013

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut