Pagina oficială a Comunei Periam

Strategia de dezvoltare

februarie 19, 2014

“Strategia de dezvoltare sustenabilã a comunei Periam” poate fi cititã în întregime online.

Pentru a citi documentul faceti click pe imaginea alãturatã.

Mai jos puteti citi un scurt fragment din document.

Machetã Centru Civic Periam
 

PDF 4,43 MB

   

Fragment din “Strategia de dezvoltare sustenabilã a comunei Periam”:

Strategia de Dezvoltare Sustenabilã pe termen mediu a comunei Periam este o premierã propusã spre realizare de primarul comunei Periam în parteneriat cu “Fundatia Pro Periam”.

Strategia se doreste a fi un instrument necesar dezvoltãrii armonioase a comunei care sã corespundã cerintelor si exigentelor integrãrii în Uniunea Europeanã în scopul asigurãrii cresterii calitãtii vietii cetãtenilor la standarde moderne, într-un mediu prosper si participativ.

Pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare s-a avut în vedere respectarea unor principii esentiale:

 • lucrul în parteneriatul creat si lãrgirea permanentã a acestuia prin invitarea unui numãr cât mai mare de reprezentanti din toate domeniile de activitate ale comunei;

 • realizarea unui concept strategic care sã obtinã acceptul grupului de parteneriat;

 • prezentarea, validarea si amendarea rezultatelor obtinute de cãtre Consiliul Local, fortele politice active si cetãtenii comunei Periam;

Elaborarea strategiei de dezvoltare este primul pas din lungul proces de dezvoltare sustenabilã a comunei în vederea asigurãrii conditiilor de schimbare atât la nivel local, dar si national, european si global pentru crearea caracterului continuu si ciclic al procesului.

Implementarea strategiei presupune:

 • continuarea procesului de planificare strategicã prin elaborarea si aplicarea planurilor de actiune;

 • monitorizarea continuã a procesului de implementare;

 • evaluarea rezultatelor obtinute;

 • actualizarea anualã a acesteia pentru a adapta Strategia si planurile de actiune la conditiile în schimbare.

Elaborarea Strategiei a avut un caracter sistemic pentru a crea o viziune coerentã si fezabilã asupra dezvoltãrii comunei Periam în urmãtorii 10 ani, precum si a mecanismelor prin care aceastã viziune sã poatã fi realizatã.

Elaborarea Strategiei de dezvoltare localã a avut loc prin:

 • evaluarea potentialului economico – social al comunei;

 • realizarea analizei de nevoi;

 • convenirea misiunii strategiei;

 • convenirea directiilor strategice de dezvoltare;

 • elaborarea sistemului de obiective, mãsuri de interventie si principalii indicatori de verificare a rezultatelor

Last modified: februarie 19, 2014

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut