Pagina oficială a Comunei Periam

Autorizaţie de funcţionare – documente necesare

februarie 20, 2014

Operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii au obligaţia obţinerii avizului program de funcţionare eliberat de către Primăria Comunei Periam în conformitate cu prevederile art.6, art.8 şi art.9 din O.G. nr.99/2000 republicată, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi a pct.1 lit.d, pct.6 din H.G. nr.333/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000, republicată, cât şi ale art.26 alin.3 din O.G. nr.21/1992, republicată, privind protecţia consumatorului. 

Documente necesare pentru emiterea Autorizaţiei de funcţionare:

1. Cerere pentru eliberarea avizului program de funcţionare – Formular tip.

2. Acordurile tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se învecinează pe plan orizontal şi vertical) referitor la orarul de funcţionare şi activitatea desfăşurată – Formular tip sub semnătură privată

3. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului.

4. Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerţului cu modificările şi completările ulterioare respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Act constitutiv al societăţii (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare menţiuni şi rezoluţia emisă de Oficiul Registrului Comerţului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;

6. Dovada deţinerii legale a spaţiului;

7. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului – Formular tip.

8. Contract pentru ridicarea sau depozitarea gunoiului;

9. Declaratie pe proprie raspundere privind îndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor, precum şi reglementările specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă – Formular tip

10. Declaratie privins suprafetele ocupate si utilizatorii pentru unitatile de alimentatie publica – Formular tip

 

Last modified: februarie 20, 2014

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut