Pagina oficială a Comunei Periam

Despre S.V.S.U.

februarie 21, 2014

GENERALITATI

Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta este o structura specializata, cu o dotare specifica care se constituie în subordinea consiliului local, destinat sa execute activitati de prevenire, monitorizare si gestionare a situatiilor de urgenta în sectorul de competenta, asigura coordonarea de specialitate a activitatilor de aparare împotriva incendiilor , a inundatiilor , si de protectie civila, îndeplineste atributiile de prevenire a riscurilor producerii unor situatii de urgenta, prin activitati de îndrumare si control, intervine în timp oportun pentru limitarea sau înlaturarea consecintelor situatiilor de urgenta si sa efectueze actiuni de ajutor si salvare a oamenilor si a bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situatii. Sectorul de competenta cuprinde obligatoriu teritoriul localitatii PERIAM. Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta poate încheia contracte pentru asigurarea interventiei în situatii de urgenta cu alte servicii voluntare sau private pentru situatii de urgenta cu acordul Inspectoratului pentru situatii de urgenta “ BANAT” al judetului TIMIS, în conditiile legii.

Constituirea si dimensionarea structurilor serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta se face pe baza urmatoarelor criterii:

a) tipurile de risc identificate în sectorul de competenta;

b) clasificarea localitatilor din punct de vedere al riscului;

c) numarul de locuitori din sectorul de competenta;

d) caile de comunicatii rutiere si gradul de practicabilitate a acestora;

e) sursele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor;

f) suprafata, (zona) sectorului de competenta;

g) masurilor stabilite în Planul de analiza si acoperire a riscurilor, Planul de interventie în functie de riscurile identificate în sectorul de competenta, planul de cooperare, Planul de evacuare în caz de urgenta; Înfiintarea, extinderea sau restrângerea activitatii, precum si desfiintarea unui

Serviciu voluntar pentru situatii de urgenta se face numai cu avizul Inspectoratului pentru situatii de urgenta “BANAT” al judetului TIMIS.

 

ARIBUTII GENERALE ALE SERVICIULUI

Executa, cu forte proprii sau în cooperare, operatiuni si activitati de înstiintare, avertizare, alarmare, alertare, recunoastere, cercetare, evacuare, adapostire, cautare, salvare, prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta, stingere a incendiilor,salvarea cetatenilor in caz de inundatii, depoluare, protectiea populatiei si transport de apa, iluminat, protectie a bunurilor materiale, mediului si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravietuirea populatiei afectate si alte masuri de protectie a cetatenilor in caz de catastrofe.

a) Participa cu formatii de interventie,( solicita sprijinul altor forte specializate) ,la interventii în zona si in afara sectorului de competenta;

b) Desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de aparare împotriva incendiilor, inundatiilor si de protectie civila;

c) Verifica modul de aplicare a normelor, dispozitiilor, instructiunilor si masurilor care privesc apararea împotriva incendiilor, inundatiilor si protectia civila, în zona comunei PERIAM.

d) Executa actiuni de interventie pentru stingerea incendiilor, salvarea in caz de inundatii, acordarea primului ajutor si protectia persoanelor si a bunurilor periclitate de calamitati.

e) Acorda ajutor, în conditiile legii, persoanelor a caror viata este pusa în pericol în caz de explozie, incendiu, inundatii, alunecari de teren, accidente, precum si în caz de dezastre.

Last modified: februarie 21, 2014

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *