Pagina oficială a Comunei Periam

HCL nr. 87 – 97 /29.10.2015

noiembrie 2, 2015

HCL nr. 87/29.10.2015 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al doamnei Bucse Adriana, ca urmare a demisiei acesteia şi declararea vacantă a funcţiei de consilier local

HCL nr. 88/29.10.2015 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Căpută Cornel, ca urmare ademisiei acestuia şi declararea vacantă a funcţiei de consilier local

HCL nr. 89/29.10.2015 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Ivascu Ioan, ca urmare a demisiei acestuia şi declararea vacantă a funcţiei de consilier local

HCL nr. 90/29.10.2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Periam în Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitătii constituită la nivelul Liceului Teoretic Periam în anul scolar 2015-2016

HCL nr. 91/29.10.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Periam începând cu anul 2016 | Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3 si 4

HCL nr. 92/29.10.2015 privind aprobarea modificării şi completării, prin act adiţional, a contractului de închiriere nr.3804/29.04.2013 încheiat între Comuna Periam şi familia doamnei Leeb Ana

HCL nr. 93/29.10.2015 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr.3805/29.04.2013 încheiat între Comuna Periam si familia domnului Orz Gabor

HCL nr. 94/29.10.2015 privind stabilirea Statului de Funcţii şi a Organigramei aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam, precum şi ale SPCLEP Periam, pe anul 2015 | Anexa 1 | Anexa 2

HCL nr. 95/29.10.2015 privind aprobarea Planului de situatie întocmit de ing. Marius Jürgen Mermeze pentru imobilul înscris în C.F. nr.400890 a Comunei Periam  avand nr.cad. C1 Top 399-401/a, imobil aflat în proprietatea Statului Roman, domeniu public

HCL nr. 96/29.10.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2015

HCL nr. 97/29.10.2015 privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică organizată potrivit legii , a terenului însuprafaă de 100 mp situat în intravilanul Comunei Periam, Jud. Timis, evidenţiat în C.F.nr.20133 a Comunei Periam, avand nr. cadastral 50191, în suprafaţă totală de 714 mp, proprietatea Comunei Periam

 

Last modified: noiembrie 2, 2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut