Pagina oficială a Comunei Periam

Anunț licitație vânzare imobil Periam, nr. 659

decembrie 27, 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

PRIMĂRIA COMUNEI  PERIAM

Nr.9723 din 27.12.2016

 

 

A N U N Ţ     I M P O R T A N T !

 

În conformitate cu prevederile art.123 alin.1-2 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, modificată şi completată, precum şi potrivit prevederilor H.C.L. Periam nr.37/24.11.2016, Primăria Comunei Periam organizează licitaţie publică în vederea vânzării imobilului cu destinaţie de locuinţă înscris în C.F. nr.401756-C1-U2 a Comunei Periam, având nr.cad. 401756-C1-U2, în suprafață totală de 116,40mp, aflat în proprietatea privată a Comunei Periam şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Periam; preţul de strigare pentru imobil este de 33.278 lei, iar pasul este de 50 lei;

Vânzarea imobilului mai sus menționat a fost aprobată prin H.C.L. Periam nr.37/24.11.2016.

Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei Comunei Periam, Str. Mureșului, nr.1 Bis, județul Timiș în data de 30.01.2017, ora 10:00.

Cererile de participare la licitaţie însoţite de documentaţia aferentă se vor depune până la data de 30.01.2017, ora 9:00 la sediul primăriei. În cazul în care bunul scos spre vânzare nu este adjudecat de niciun participant la prima licitație, se va organiza licitație publică în prima zi de miercuri a fiecărei luni, la ora 1000, la sediul primăriei, până la adjudecare sau până când proprietarul imobilului va decide altfel, iar cererile de participare la licitație însoțite de documentația aferentă se vor depune până în ziua licitației inclusiv, la ora 9:00 la sediul primăriei.

             

Condiţii de participare.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie pentru cumpărarea imobilului cu destinaţie de locuinţă, au următoarele obligaţii:

  1. să depună o cerere de înscriere la primărie; persoanele fizice trebuie să depună copie după actul de identitate, precum şi Certificatul fiscal pentru dovedirea bonităţii fiscale; persoanele juridice trebuie să depună actele firmei în copie xerox, precum şi delegaţia reprezentantului legal al acesteia şi o copie xerox de pe actul de identitate, precum şi Certificatul fiscal pentru dovedirea bonităţii fiscale;
  2. să depună documente constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul local al Comunei Periam;
  3. să constituie o taxă de garanţie de 200 lei, care se restituie pentru cei declaraţi necâştigători; solicitanţii înscrişi, dar care nu se prezintă la licitaţie, pierd garanţia; garanţia se achită până la data licitaţiei, respectiv cu 30 de minute înainte de începerea licitaţiei; celui declarat câştigător i se reţine taxa ca avans la preţul la care a adjudecat bunul, iar dacă nu achită contravaloarea integrală a bunului la termenul stabilit în caietul de sarcini, pierde taxa de garanţie, pierde dreptul asupra bunului adjudecat şi se va organiza o nouă licitaţie, la aceasta nemaiavând dreptul să participe; chitanţa cu plata taxei de garanţie se va anexa la cerere, ca o condiţie esenţială de participare la licitaţie; garanţia se depune în lei la casieria instituţiei sau prin Ordin de plată bancar depus în contul Comunei Periam, cod fiscal 4759543, cont nr. RO38TREZ62721390207XXXXX deschis la Trezoreria Sânnicolau Mare, cu specificaţia la obiectul plăţii – garanţie de participare la licitaţia pentru vânzarea imobilului cu destinație de locuință;
    1. să plătească o taxă de participare la licitaţie în sumă de 200 lei care reprezintă cheltuieli de publicitate, rechizite, organizare a licitaţiei, cu obligativitatea ca la cererea de înscriere să anexeze chitanţa care dovedeşte achitarea taxei de participare; taxa de participare se poate achita până la data licitaţiei, respectiv cu 30 de minute înainte de începerea licitaţiei, constituind venit la bugetul local;
    2. alte documente solicitate de organizatorul licitaţiei;
    3. participanţii la licitaţie vor cumpăra caietul de sarcini la preţul de 100 lei; acesta poate fi găsit la sediul primăriei, zilnic, de luni până vineri, între orele 800– 1600; participanţii vor depune şi chitanţa din care reiese că au achiziţionat caietul de sarcini.

În cazul participanţilor care au cumpărat caietul de sarcini imediat înaintea licitaţiei, există posibilitatea să se amâne licitaţia cu 30 de minute, pentru a se acorda timpul necesar studierii caietului de sarcini.

Depunerea cererii de participare la licitaţie şi a documentelor solicitate au ca efect acceptarea necondiţionată a preţului de pornire la licitaţie.

Informații se pot obține la numărul de telefon: 0256-375001 sau  fax: 0256-375002.

 

 

 

 

                   PRIMAR,                                                                                 SECRETAR COMUNĂ, 

                  Ing. ec.  DUMITRAŞ  CORNEL                                                    BRONȚ DACIANA

Last modified: decembrie 27, 2016

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut