Pagina oficială a Comunei Periam

HCL nr. 69-81 din data de 28.09.2017

septembrie 28, 2017

HCL nr. 69 din 28.09.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul Comunei Periam, pentru anul 2018

HCL nr. 70 din 28.09.2017 privind vânzarea, prin licitație publică organizată potrivit legii, a unui teren situat în intravilanul Comunei Periam, aflat în proprietatea privată a Comunei Periam și în administrarea Consiliului Local al Comunei Periam

HCL nr. 71 din 28.09.2017 privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a terenului intravilan în suprafață total de 120 mp, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniul privat, către petenții Sârbu Valeria și Sârbu Silviu-Gheorghe, coproprietari ai construcției înscrise în CF nr. 401392 Periam

HCL nr. 72 din 28.09.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului publice de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Periam, pe anul 2017

HCL nr. 73 din 28.09.2017 privind modificarea și completarea HCL nr 75/14.10.2009 privind înființarea Clubului Sportiv AVÂNTUL Periam

HCL nr. 74 din 28.09.2017 privind modificarea și completarea art. 1 al HCL nr. 29/31.03.2016 privind aprobarea ocupării a două posturi vacante din cadrul Clubului Sportiv AVÂNTUL Periam

HCL nr. 75 din 28.09.2017 privind aprobarea Planului de situație întocmit de PFA Comloșan Ștefan pentru intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate privată a Comunei Periam asupra unui imobil

HCL nr. 76 din 28.09.2017 privind aprobarea Caietului de Sarcini al Serviciului Public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Periam, având personalitate juridică și aflat în subordinea Consiliului Local Periam

HCL nr. 77 din 28.09.2017 privind stabilirea amplasamentului și aprobarea instituirii unei taxe pentru depozitarea temporară a deșeurilor nepericuloase, provenite din construcții și demolări, realizate de cetățenii Comunei Periam, județul Timiș

HCL nr. 78 din 28.09.2017 privind aprobarea concesionării, prin licitație publică organizată potrivit legii, a unui teren în suprafață de 1861 mp din suprafața totală de 2590 mp evidențiată în CF nr. 404064 a Comunei Periam (Nr. CF vechi: 20209, având număr cadastral 50144, aflat în proprietatea Comunei Periam

HCL nr. 79 din 28.09.2017 privind aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat între Comuna Periam și Serviciul Public de alimentare cu Apă și Canalizare al Comunei Periam, având personalitate juridică, înființat în subordinea Consilului Local al Comunei Periam

HCL nr. 80 din 28.09.2017 privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam și ale SPCLEP Periam , pe anul 2017

HCL nr. 81 din 28.09.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2017

Last modified: septembrie 28, 2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut