Pagina oficială a Comunei Periam

HCL nr. 9-18 din 22.02.2018

februarie 22, 2018

HCL nr. 9 din 22.02.2018 privind aprobarea raportului Primarului pe anul 2017 privind starea economică, socială și de mediu a U.A.T. Comuna Periam

                      Anexa nr. 1: Raportul primarului pe anul 2017

                      Anexa nr. 2: Anexa la raport

                      Anexa nr. 3: Proces Verbal Inventariere 2017

HCL nr. 10 din 22.02.2018 privind stabilirea și sancționarea unor contravenții pe raza administrativ-teritorială a Comunei Periam

HCL nr. 11 din 22.02.2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al Comunei Periam pe anul 2018 – actualizat și definitivat după aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2018

                       Anexa nr. 1: P.A.A.P.

HCL nr. 12 din 22.02.2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al C.S. Avântul Periam pe anul 2018 – actualizat și definitivat după aprobarea bugetului C.S. Avântul Periam pe anul 2018

                       Anexa nr. 1: P.A.A.P

HCL nr. 13 din 22.02.2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al S.P.A.A.C. Periam pe anul 2018 – actualizat și definitivat după aprobarea bugetului S.P.A.A.C. Periam pe anul 2018

                       Anexa nr. 1: P.A.A.P

HCL nr. 14 din 22.02.2018 privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a Convenției de parteneriat înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr. 1771/27.02.2013, încheiată între Consiliul Local al Comunei Periam și Federația Caritas a Diacezei Timișoara

HCL nr. 15 din 22.02.2018 privind acutalizarea componenței Grupului de Lucru (GLL) pentru incluziunea socială a romilor, înființat la nivelul Comunei Periam

HCL nr. 16 din 22.02.2018 privind modificarea și completarea HCL Periam nr. 75/14.10.2009 privind înființarea Clubului Sportiv Avântul Periam

                        Anexa 1: Regulamentul Clubului Sportiv

                        Anexa 2: Organigrama

                        Anexa 3: Statul de funcții

HCL nr. 17 din 22.02.2018 privind revizuirea Amenajamentului pastoral care se va aplica pe teritoriul administrativ al Comunei Periam, începând cu data de 01.03.2018

                         Amenajamentul pastoral

HCL nr. 18 din 22.02.2018 privind aprobarea intabulării în Cartea Funciară a imobilului cu nr. cad. CC10 (Cvartal 31) Periam, intravilan, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniul privat

Last modified: februarie 22, 2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut