Pagina oficială a Comunei Periam

HCL nr. 88 – 97 din 30.10.2019

octombrie 30, 2019

HCL nr. 88 din 30.10.2019 pentru aprobarea Normelor procedurale privind vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al Comunei Periam

Anexa nr. 1 – Norme Procedurale

HCL nr. 89 din 30.10.2019 privind aprobarea vânzării imobilului cu destinaţie de locuinţă situat în Comuna Periam, strada Arțarului, nr.61, Județul Timiș, aflat în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, către domnul Șerban Gheorghe

HCL nr. 90 din 30.10.2019 privind aprobarea modificării și completării, prin act adiţional, a contractului de vânzarecumpărare nr.2896/15.09.1997, încheiat între Primăria comunei Periam şi doamna Jigovan Gabriela (în prezent Ban Gabriela)

HCL nr. 91 din 30.10.2019 privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, la nivelul U.A.T. Comuna Periam

HCL nr. 92 din 30.10.2019 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Periam nr. 69/29.08.2019

HCL nr. 93 din 30.10.2019 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al  Primarului Comunei Periam și ale SPCLEP Periam, pentru anul 2019, conform O.U.G. nr.57/2019

Organigrama                   Statul de funcții

HCL nr. 94 din 30.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiți „Construire locuințe de necesitate” 

HCL nr. 95 din 30.10.2019  privind aprobarea trecerii unui imobil (teren) din domeniul public în domeniul privat al Comunei Periam

HCL nr. 96 din 30.10.2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2019

HCL nr. 97 din 30.10.2019 privind darea în administrare a unui autoturism către Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam

 

Last modified: decembrie 23, 2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut