Pagina oficială a Comunei Periam

Certificate de urbanism 2020

mai 18, 2020

 

Nr CU Data eliberare Solicitant
Adresã amplasament Lucrare solicitata
1
20.01.2020 Premier Energy, Sector 1, Str.Vasile Alecsandri, Nr.4, Str.Constantin Daniel, Nr.11, Clădirea A, Zona 1, Etaj 2, Municipiul București Comuna Periam, Str.Stadionului, Jud.Timiș Extindere rețea gaze naturale presiune redusă și instalații de racordare  gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
  2 27.01.2020 Bala Zaharia prin reprezentant legal Buțuțoi Saveta Comuna Periam, Nr.381, Jud.Timiș Dezlipire imobil teren intravilan în 2 loturi
  3 06.02.2020 Premier Energy, Sector 1, Str.Vasile Alecsandri, Nr.4, Str.Constantin Daniel, Nr.11, Clădirea A, Zona 1, Etaj 2, Municipiul București Comuna Periam, Str.Zambilelor, Jud.Timiș Extindere rețea gaze naturale presiune redusă și instalații de racordare  gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
  4 19.02.2020 Fânaru Elena Comuna Periam, Nr.1119, Jud.Timiș Dezlipire imobil teren intravilan în 2 loturi
  5 21.02.2020 Avram Ioan-Mircea Comuna Periam, Nr.888, Jud.Timiș Autorizare lucrări executate
  6 19.03.2020 Iuga Vasile pentru Iuga G.Vasile Intreprindere individuală C.F. Nr.403207, Comuna Periam,, Jud.Timiș Construire hală producție în regim P și împrejmuire
  7 19.03.2020 E-Distribuție Banat S.A. Comuna Periam, str.Viorelelor, Str.Mureșului, Nr.150, Jud.Timiș Alimentare cu energie electrică magazin -S.C. Profi Rom Food S.R.L.
  8 25.03.2020 S.C. DALEX CLEANWASH S.R.L Comuna Periam,  Str.Arțarului, C.F.404363, Jud.Timiș Construire spălătorie auto self service și împrejmuire
  9 31.03.2020 Premier Energy, Sector 1, Str.Vasile Alecsandri, Nr.4, Str.Constantin Daniel, Nr.11, Clădirea A, Zona 1, Etaj 2, Municipiul București Comuna Periam,  nr.1445, Jud.Timiș Execuție racord  gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
 10 24.04.2020 Regea Simona Alena reprezentant D.G.A.S.P.C Timiș Comuna Periam,  Str.Calea Aradului, Nr. 122/A, Jud.Timiș Demolare construcții existente C1 și C2 în vederea realizării obiectivului de investiții ” Construirea de 3 locuințe protejate și reabilitare și extindere și dotare centru de zi Periam”
 11 29.04.2020 Comuna Periam, Str.Mureșului, nr.1bis, Jud.Timiș Comuna Periam,  Str.Liliacului, Jud.Timiș Modernizare Strada Liliacului în Comuna Periam
 12 29.04.2020 Comuna Periam, Str.Mureșului, nr.1bis, Jud.Timiș Comuna Periam,  Str.Plopolui, Jud.Timiș Modernizare Strada Plopului în Comuna Periam
 13 04.06.2020 S.C. SMITHFIELD ROMÂNIA S.R.L, prin domnul director general Silviu Murariu, Timișoara, cod poștal 300523, str. Polonă, nr.4, Județul Timiș Extravilan Comuna Periam Realizare spălătorie auto și achiziție de echipamente de termodezinfecție privind îmbunătățirea capacității de biosecuritate la nivelul fermei Periam de creștere a suinelor din Comuna Periam, Județul Timș
 14 22.06.2020 Camaleasa Dorinel,  județul Timiș, municipiul Timișoara, strada Silistra, bl.A35, sc.A, et.2, ap.5 Intravilan Comuna Periam Construre casă familială parter și împrejmuire
 15 22.06.2020 S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A, prin domnul Cuzmanov Dan, cu sediul în municipiul București, sectorul 1, Bd. Lascar Catargiu, nr.47-53 domeniu public, conform H.G. nr.977/2002, cu modificările și completările ulterioare – Anexa nr. 60 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Periam CONSTRUIRE REȚEA FIXĂ DE TELECOMUNICAȚII FTTH ORANGE

în localitatea Periam

 16 25.06.2020 PREMIER ENERGY S.R.L, cu sediul în municipiul București, strada Vasile Alecsandri, nr.4, strada Constantin Daniel, nr.11, sector 1, clădirea A, Zona 1, etajul 2 Comuna Periam, str.Vișinului, nr.2, Județul  Timiș Execuție racord gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
 17 25.06.2020 DKV INVEST PERIAM S.R.L., prin doamna Rotaru Alexandra, cu domiciliul în județul Timiș, municipiul Timișoara, str. Frații Buzești, nr.18 Comuna Periam, str. Calea Aradului, nr.150, Jud.Timiș Construire garaj și împrejmuire
 18 26.06.2020 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, cu sediul în județul Timiș, municipiul Timișoara, cod poștal 300004, str. Piața Regina Maria, nr. 3 Comuna Periam, str.Calea Aradului, nr. 122/A CONSTRUIRE DE 3 LOCUINȚE PROTEJATE ȘI REABILITARE ȘI EXTINDERE ȘI DOTARE ȘI ÎMPREJMUIRE CENTRU DE ZI PERIAM
 19 16.07.2020 PREMIER ENERGY S.R.L, cu sediul în municipiul București, strada Vasile Alecsandri, nr.4, strada Constantin Daniel, nr.11, sector 1, clădirea A, Zona 1, etajul 2 Comuna Periam, nr.1045(adresa actuală: str.Daliei, nr.9), Județul  Timiș Execuție racord gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
 20 16.07.2020 PREMIER ENERGY S.R.L, cu sediul în municipiul București, strada Vasile Alecsandri, nr.4, strada Constantin Daniel, nr.11, sector 1, clădirea A, Zona 1, etajul 2 Comuna Periam, nr.1440, Județul  Timiș Execuție racord gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
 21 16.07.2020 PREMIER ENERGY S.R.L, cu sediul în municipiul București, strada Vasile Alecsandri, nr.4, strada Constantin Daniel, nr.11, sector 1, clădirea A, Zona 1, etajul 2 Comuna Periam, nr.937(adresa actuală:str.Gării, nr.18), Județul  Timiș Execuție racord gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
 22 16.07.2020 PREMIER ENERGY S.R.L, cu sediul în municipiul București, strada Vasile Alecsandri, nr.4, strada Constantin Daniel, nr.11, sector 1, clădirea A, Zona 1, etajul 2 Comuna Periam, str.Platanilor, nr.71, Județul  Timiș Execuție racord gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
 23 17.07.2020 Sorca Ana, cu domiciliul în județul Timiș, comuna Periam,  strada Teilor,nr.16 Comuna Periam, str.Freziei, nr.136, Județul  Timiș Modificări interioare și exterioare la clădirea existentă P, rezultând clădire P cu două apartamente, apartamentul 1 locuință respectiv apartamentul 2 SAD parțial(restaurant pizzerie și birou

în comuna Periam

 

 24 22.07.2020 Rus Adrian, cu domiciliul în județul Timiș, comuna Periam, strada Stejarului, nr. 89, bl.1, sc.A, et.1, ap.2 Comuna Periam,  str.Molidului,nr.6,  Județul  Timiș Construire casă familială cu regim de înălțime P(parter), garaj, terasă și împrejmuire,

în comuna Periam

 

 25 19.08.2020 județul Alba, orașul Baia de Arieș, strada Minerilor, nr. 17A C.F. 404704 Periam, Nr. cadastral 404704 Dezlipire teren extravilan în 3 loturi
 26 19.08.2020  PREMIER ENERGY S.R.L, cu sediul în municipiul București, strada Vasile Alecsandri, nr.4, strada Constantin Daniel, nr.11, sector 1, clădirea A, Zona 1, etajul 2 Comuna Periam nr.1450(adresa actuală: str.Panselelor, nr.86) Execuție racord gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
 27 20.08.2020 PREMIER ENERGY S.R.L, cu sediul în municipiul București, strada Vasile Alecsandri, nr.4, strada Constantin Daniel, nr.11, sector 1, clădirea A, Zona 1, etajul 2 Comuna Periam str.Freziei, nr.90 Execuție racord gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
 28 20.08.2020 PREMIER ENERGY S.R.L, cu sediul în municipiul București, strada Vasile Alecsandri, nr.4, strada Constantin Daniel, nr.11, sector 1, clădirea A, Zona 1, etajul 2 Comuna Periam str.Narciselor, nr.5 Execuție racord gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
 29 20.08.2020 PREMIER ENERGY S.R.L, cu sediul în municipiul București, strada Vasile Alecsandri, nr.4, strada Constantin Daniel, nr.11, sector 1, clădirea A, Zona 1, etajul 2 Comuna Periam nr.480-481/b(adresa actuală: str.Calea Aradului, nr.187) Execuție racord gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
 30 20.08.2020 PREMIER ENERGY S.R.L, cu sediul în municipiul București, strada Vasile Alecsandri, nr.4, strada Constantin Daniel, nr.11, sector 1, clădirea A, Zona 1, etajul 2 Comuna Periam str.Daliei, nr.28 Execuție racord gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
 31 20.08.2020 PREMIER ENERGY S.R.L, cu sediul în municipiul București, strada Vasile Alecsandri, nr.4, strada Constantin Daniel, nr.11, sector 1, clădirea A, Zona 1, etajul 2 Comuna Periam    nr.40 (adresa actuală: str.Stejarului, nr.16) Execuție racord gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
 32 24.08.2020 Fînaru Fabian-Florian, cu domiciliul în județul Timiș, comuna Periam, strada Nufărului, nr. 77 Comuna Periam str.Nufărului, nr.61 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1E, CARPORT ȘI ÎMPREJMUIRE
 33 31.08.2020 Onuțan Andrei Nicolae, prin Alexandra Rotaru, cu domiciliul în județul Timiș, municipiul Timișoara, strada Frații Buzești, nr.18 Comuna Periam str.Teilor, nr.30 EXTINDERE CASĂ EXISTENTĂ PARTER, PRINTR-UN CORP ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER, REZULTÂND CLĂDIRE PARTER, MODIFICĂRI INTERIOARE ȘI EXTERIOARE, REFACERE ÎMPREJMUIRE
 34 03.09.2020  PREMIER ENERGY S.R.L, cu sediul în municipiul București, strada Vasile Alecsandri, nr.4, strada Constantin Daniel, nr.11, sector 1, clădirea A, Zona 1, etajul 2 Comuna Periam str.Nufărului, nr.72 Execuție racord gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
 35 03.09.2020  PREMIER ENERGY S.R.L, cu sediul în municipiul București, strada Vasile Alecsandri, nr.4, strada Constantin Daniel, nr.11, sector 1, clădirea A, Zona 1, etajul 2 Comuna Periam nr.466 (adresa actuală: str.Vișinului, nr.12) Execuție racord gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
 36 04.09.2020  PREMIER ENERGY S.R.L, cu sediul în municipiul București, strada Vasile Alecsandri, nr.4, strada Constantin Daniel, nr.11, sector 1, clădirea A, Zona 1, etajul 2 Comuna Periam str.Freziei, nr.125A Execuție racord gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
 37 14.09.2020  PREMIER ENERGY S.R.L, cu sediul în municipiul București, strada Vasile Alecsandri, nr.4, strada Constantin Daniel, nr.11, sector 1, clădirea A, Zona 1, etajul 2 Comuna Periam str.Stejarului, nr.35 Execuție racord gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
   38 18.09.2020 Roman Marius, cu domiciliul în județul Timiș, comuna Periam, strada Calea Aradului, nr. 108 Comuna Periam nr.7(adresă actuală: str.Calea Aradului, nr.137) Demolare casă existentă cu regim de înălțime P(parter)
 39 02.10.2020 PREMIER ENERGY S.R.L, cu sediul în municipiul București, strada Vasile Alecsandri, nr.4, strada Constantin Daniel, nr.11, sector 1, clădirea A, Zona 1, etajul 2 Comuna Periam str.Freziei, nr.6 Execuție racord gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
 40 08.10.2020 Brzac Aron, cu domiciliul în județul Timiș, Sat Periam, Comuna Periam, cod poștal 307315, str. Mureșului, nr.133 Comuna Periam      C.F. 403217 Periam, Nr. Cad/Top: 2602/b/2/2/18 CONSTRUCȚIE METALICĂ – S.A.D. în regim Parter
 41 12.10.2020 Dobricean Floarea, cu domiciliul în județul Timiș, sat.Periam, com.Periam, str.Stejarului, nr.27 Comuna Periam C.F.404787 Periam (Nr.C.F.vechi: 2072), Nr. Cad/Top: 26-27(teren), 26-27(construcții) DEZLIPIRE IMOBIL TEREN INTRAVILAN ÎN 2 LOTURI
 42 16.10.2020 Pătrășcuță Ioan, cu domiciliul în județul Timiș, comuna/localitatea Periam, nr. 68, strada Calea Aradului Comuna Periam        nr.587 Construire anexă în regim P+M cu funcțiune mixtă    ( locuință și anexă )
 43 17.11.2020 Comuna Periam, prin promotor local Schönberger Alexander, cu sediul în județul Timiș, comuna Periam, cod poștal 307315, str. Mureșului, nr.1bis  Anexa nr. 60 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Periam EXTINDERE REȚEA PUBLICĂ DE CANALIZARE ÎN VEDEREA RACORDĂRII
 44 17.11.2020  PREMIER ENERGY S.R.L, cu sediul în municipiul București, strada Vasile Alecsandri, nr.4, strada Constantin Daniel, nr.11, sector 1, clădirea A, Zona 1, etajul 2 Comuna Periam str.Crizantemelor, nr.11 Execuție racord gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
 45 17.11.2020  PREMIER ENERGY S.R.L, cu sediul în municipiul București, strada Vasile Alecsandri, nr.4, strada Constantin Daniel, nr.11, sector 1, clădirea A, Zona 1, etajul 2 Comuna Periam str.Teilor, nr.6 Execuție racord gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
 46 17.11.2020  PREMIER ENERGY S.R.L, cu sediul în municipiul București, strada Vasile Alecsandri, nr.4, strada Constantin Daniel, nr.11, sector 1, clădirea A, Zona 1, etajul 2 Comuna Periam nr.642(adresa actuală: str.Freziei, nr.168) Execuție racord gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
 47 17.11.2020  PREMIER ENERGY S.R.L, cu sediul în municipiul București, strada Vasile Alecsandri, nr.4, strada Constantin Daniel, nr.11, sector 1, clădirea A, Zona 1, etajul 2 Comuna Periam nr.1415(adresa actuală: str.Trandafirilor, nr.72) Execuție racord gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
 48 17.11.2020  PREMIER ENERGY S.R.L, cu sediul în municipiul București, strada Vasile Alecsandri, nr.4, strada Constantin Daniel, nr.11, sector 1, clădirea A, Zona 1, etajul 2 Comuna Periam str.Calea Aradului, nr.119A Execuție racord gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
 49 17.11.2020  PREMIER ENERGY S.R.L, cu sediul în municipiul București, strada Vasile Alecsandri, nr.4, strada Constantin Daniel, nr.11, sector 1, clădirea A, Zona 1, etajul 2 Comuna Periam nr.575/1(adresa actuală: str.Arțarului, nr.113) Execuție racord gaze naturale presiune redusă, montaj subteran
 50 23.11.2021 Comuna Periam, Str.Mureșului, nr.1bis, Jud.Timiș Străzile din comuna Periam conform H.G. nr.977/2002, cu modificările și completările ulterioare – Anexa nr. 60 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Periam, plan încadrare în zonă, plan situație propusă Modernizare sistem de supraveghere video
 51 11.12.2020 PREMIER ENERGY S.R.L, cu sediul în municipiul București, strada Vasile Alecsandri, nr.4, strada Constantin Daniel, nr.11, sector 1, clădirea A, Zona 1, etajul 2 Comuna Periam, str.Trandafirilor, nr.93 Execuție racord gaze naturale presiune redusă, montaj subteran

Last modified: aprilie 1, 2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut