Numere de casa noi

Începând cu anul 2010 în Periam s-au schimbat numerele de casã odatã cu denumirea strãzilor. Pentru a face o corelatie între numerele vechi si cele noi pe strãzi, vizualizati documentul de mai jos.
Hits: 2968