Joomla Free Template by FatCow Hosting
introsite6.jpg

Legături utile

Finantãri sector public si privat:
www.pontweb.ro
www.fonduri-structurale.ro
www.finantare.ro
Guvernul României:
www.gov.ro
Reteaua Nationala de dezvoltare ruralã:
www.rndr.ro
Agentia pentru Intreprinderi mici si Mijlocii:
www.mimmc.ro
Agentia de Dezvoltare Regionala 5 Vest:
www.adr5vest.ro
Agentia de Dezvoltare Economico – Socialã Timis:
www.adetim.ro
Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Timis:
www.dadrtm.ro
Agentia pentru Protectia Mediului Timis:
www.apmtm.ro
Monitorul oficial:
www.monitoruloficial.ro
Garda Nationala de Mediu:
www.gnm.ro
Asociatia Comunelor din România:
www.acor.ro
NUEVOO Motor de căutare locuri de muncă:
http://neuvoo.ro
Situl oficial al proiectului "Punte ecologicã":
www.ecobridge.ro