Joomla Free Template by FatCow Hosting
introsite5.jpg

Modificări la tariful de apă

Published on Monday, 30 June 2014

Modul de tarifare a apei curente furnizate de Serviciul de apă-canal al Primăriei Periam se va modifica de la data de 01.07.2014, ca urmare a HCL nr. 48/26.06.2014.

Conform HCL 48:

Art.1. Începând cu data de 01.07.2014, se aprobă modificarea tarifului de livrare a apei potabile pentru nevoi gospodăreşti şi nevoi publice, respectiv se aprobă plata diferenţiată a tarifului, după cum urmează:

a) tariful de 1,9 lei/m³ pentru un consum de 40 mc/persoană/an pentru nevoi gospodăreşti;

b) tariful de 5,7 lei/m³ pentru un consum care depășește 40 mc/persoană/an pentru nevoi gospodăreşti.

Art.2. Se aprobă sigilarea tuturor contoarelor de apă pentru interzicerea intervenţiilor neautorizate.

Art.3. Se aprobă luarea următoarelor măsuri în cazul intervenţiilor neautorizate la contorul de apă:

- Desfiinţarea branşamentului la care s-a intervenit neautorizat;

- Imputarea unei sume reprezentând de 5 ori valoarea tarifului la apa potabilă prevăzută la art.1, calculată în funcție de numărul de persoane, luându-se în considerare un consum de 40 mc/persoană/an, pe o perioadă cuprinsă între data încheierii branșării autorizate și data constatării branșamentului/racordului realizat fără obţinerea avizelor legale, pentru utilizatorii care sunt depistați că pe lângă branșamentul legal încheiat, mai posedă și alte branșamente la rețeaua de apă;

- Imputarea unei sume reprezentând de 5 ori valoarea tarifului la apa potabilă prevăzută la art.1, calculată în funcție de numărul de persoane, luându-se în considerare un consum de 40 mc/persoană/an, pe o perioadă cuprinsă între data punerii în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă și data constatării branșamentului/racordului realizat fără obţinerea avizelor legale, pentru utilizatorii care sunt depistați că sunt branșați ilegal la rețeaua de apă;

- Sesizarea autorităților competente pentru cazurile de natură penală;

- Rebranşarea contracost a utilizatorului după o perioadă de 1 (unu) an de la debranşare.

 

Hits: 2751