HCL 47-53 din 26.06.2014

Last Updated on Monday, 30 June 2014

HCL 47 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al doamnei Boancas Rodica, ca urmare a condamnării sale definitive la o pedeapsă privativă de libertate şi declararea vacantă a funcţiei de consilier local

HCL 48 privind plata diferenţiată a tarifelor la serviciile de alimentare cu apă potabilă pentru utilizatorii din Comuna Periam, Județul Timiș

HCL 49

HCL 50 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei PERIAM în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri TIMIȘ

HCL 51 privind achiziionarea de către Comuna Periam a imobilului situat în Comuna Periam,  str.Calea Aradului, nr.142, Jud. Timi ș

HCL 52 privind revocarea Hotărârii nr.41 din 22.05.2014 adoptată de Consiliul Local Periam

HCL 53 privind aprobarea documentaţiei pentru intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniu public, documentaţie întocmită de P.F.A. ing.Comloşan Ştefan

Hits: 1717