Joomla Free Template by FatCow Hosting
introsite9.jpg

HCL nr. 3 - 10 din 29.01.2016

Category: HCL 2016 Published on Monday, 01 February 2016

HCL nr. 3/2016 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat ale Comunei Periam, rețea care va funcționa în anul școlar 2016-2017

HCL nr. 4/2016 privind stabilirea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam, precum şi ale SPCLEP Periam pe anul 2016 | Stat de functii | Organigrama

HCL nr. 5/2016 privind acordarea unor facilităţi fiscale în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.44/2015

HCL nr. 6/2016 privind Înfiinării Serviciului public de salubrizare pentru activitățile de colectare-transport deșeuri municipale la nivelul județului Timiș, care va deservi unitățile administrativ teritoriale din aria de operare a județului Timiș - membre ale ADID Timiș; Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor decolectare - transport al deșeurilor municipale din cele cinci zone ale județului Timiș; Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș a indicatorilor de performanță; Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deșeurilor municipale din Zona 2, judeuțl Timiș

HCL nr. 7/2016 privind aprobarea indicatorilor economici rezultați în urma actualizării devizului general ca urmare a reducerii cotei TVA la 20 % pentru lucrările rest de executat necesare realizării obiectivului de investiții ,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Periam, Județul Timiș

HCL nr. 8/2016 privind aprobarea indicatorilor economici rezultați în urma actualizării devizului general ca urmare a reducerii cotei TVA la 20 % pentru lucrările rest de executat necesare realizării obiectivului de investiții ,,Înființare sistem de canalizare în Comuna Periam, Județul Timiș

HCL nr. 9/2016 privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (PAAR) a Comunei Periam

HCL nr. 10/2016 privind aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2016 | Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3

Hits: 2256