Joomla Free Template by FatCow Hosting
introsite12.jpg

HCL 24-31 din data de 31.03.2016

Category: HCL 2016 Published on Friday, 01 April 2016

HCL nr. 24 din 31.03.2016 privind aprobarea închirierii construcţiei cu destinaţie de locuinţă, aflată în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, către familia doamnei Podărel Anna. 

HCL nr. 25 din 31.03.2016 privind aprobarea vânzării imobilului cu destinaţie de locuinţă situat în Comuna Periam, strada Mestecenilor, nr.8, Judeţul Timiş, aflat în localitatea comunei Periam, patrimoniu privat, către familia doamnei Scorţa Melania-Maria.

HCL nr. 26 din 31.03.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2016.

HCL nr. 27 din 31.03.2016 privind modificarea și completarea H.C.L. Periam nr.86/27.11.2014, respectiv actualizarea ,,Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Periam pentru perioada 2014 - 2020”

HCL nr. 28 din 31.03.2016 privind aprobarea raportului primarului pe anul 2015 privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale (UAT) Comuna Periam.

HCL nr. 29 din 31.03.2016 privind aprobarea ocupării a două posturi vacante din cadrul Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam.

HCL nr. 30 din 31.03.2016 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Periam nr. 22 din 22.03.2016.

HCL nr. 31 din 31.03.2016 privind aprobarea intabulării drumului comunal  DC 30 Periam, aflat  în proprietatea Comunei Periam, domeniu public conform H.G. nr.977/2002 - Anexa nr.60 și a Planurilor de situație întocmite de P.F.A. ing. Comloșan Ștefan.

 

 

 

 

 

 

 

Hits: 1509