HCL nr. 96-99 din data de 22.11.2017

Category: HCL 2017 Published on Wednesday, 22 November 2017

HCL nr. 96 din 22.11.2017  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Extindere, reabilitare si modernizare sistem de alimentare cu apă in comuna Periam, judetul Timis

HCL nr. 97 din 22.11.2017 privind revocarea Hotararii Consiliului Local Periam nr. 94 din 24.10.2017

HCL nr. 98 din 22.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Dotare si reabilitare termică la Liceul Teoretic Periam

HCL nr. 99 din 22.11.2017 privind modificarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam și ale SPCLEP Periam pentru anul 2017

Hits: 1032