Joomla Free Template by FatCow Hosting
introsite3.jpg

HCL nr. 24-30 din 19.04.2018

Category: HCL 2018 Published on Thursday, 19 April 2018

HCL nr. 24 din 19.04.2018 privind aprobarea modificării și completării Agendei Cultural-Sportive a Comunei Periam pe anul 2018

HCL nr. 25 din 19.04.2018 privind modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 16/2002 privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Periam, respectiv modificarea Anexei nr. 60 la H.G. nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș

HCL nr. 26 din 19.04.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Comuna Periam, pentru anul 2019

                Anexa nr. 1                                 Anexa nr. 2                         Anexa nr. 3                           Anexa nr. 4

HCL nr. 27 din 19.04.2018 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, având ca unic acționar UAT Comuna Periam, județul Timiș

HCL nr. 28 din 19.04.2018 privind aprobarea înființării societății comerciale AQUA PERIAM SRL , având ca unic acționare UAT Comuna Periam, județul Timiș

HCL nr. 29 din 19.04.2018 privind aprobarea Regulamentului Intern al societății comerciale AQUA PERIAM SRL, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii Serviciului  public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Periam

            Anexa 1 Regulament intern AQUA PERIAM SRL         

HCL nr. 30 din 19.04.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2018

Hits: 758