Joomla Free Template by FatCow Hosting
introsite4.jpg

HCL nr. 30-42 din 17.04.2019

Category: HCL 2019 Published on Wednesday, 17 April 2019 Written by Bront Daciana

HCL nr. 30 din 17.04.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Comuna Periam, pe anul 2020

                Anexa 1             Anexa 2              Anexa 3              Anexa 4

HCL nr. 31 din 17.04.2019 privind aprobarea modificării și completării Agendei Cultural-Sportive a Comunei Periam pe anul 2019

HCL nr. 32 din 17.04.2019 privind aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2019

HCL nr. 33 din 17.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC AQUA PERIAM SRL, având ca unic acționar pe UAT Comuna Periam, județul Timiș, pe anul 2019

HCL nr. 34 din 17.04.2019 privind aprobarea modificării și completării, prin act adițional, a contractului de închiriere încheiat între UAT Comuna Periam și SC ORANGE ROMANIA SA

HCL nr. 35 din 17.04.2019 privind aprobarea închirierii suprafeței de 10 mp din domeniul public al Comunei Periam către SC FLO & IONEL BAR SRL, în vederea amenajării și funcționîrii unei terase

HCL nr. 36 din 17.04.2019 privind aprobarea închirierii suprafeței de 30 mp din domeniul public al Comunei Periam către SC LOR & STEF 2011 SRL, în vederea amenajării și funcționîrii unei terase

HCL nr. 37 din 17.04.2019 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al Comunei Periam pe anul 2019 , actualizat și definitivat după aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2019

                      PAAP UAT Comuna Periam pe anul 2019

HCL nr. 38 din 17.04.2019 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al Clubului sportiv AVÂNTUL Periam, actualizat și definitivat după aprobarea bugetului Clubului sportiv AVÂNTUL Periam pe anul 2019

                      PAAP Avântul Periam pe anul 2019

HCL nr. 39 din 17.04.2019 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Periam, actualizat și definitivat după aprobarea bugetului Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Periam, pe anul 2019

                      PAAP SPAAC Periam pe anul 2019

HCL nr. 40 din 17.04.2019 privind modificarea și completarea HCL Periam nr. 75/14.10.2009 privind înființarea Clubului Sportiv AVÂNTUL Periam

HCL nr. 41 din 17.04.2019 privind aprobarea înlesnirii la plata obligațiilor fiscale si bugetare restante, datorate bugetului local al Comunei Periam de către Cabinetul Medical Dr. Jifcovici-Isai Lucia Emilia

HCL nr. 42 din 17.04.2019 privind aprobarea închirierii unui imobil aflat în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, către Cabinetul Medical Dr. Jifcovici-Isai Lucia Emilia

Hits: 453