HCL nr. 45-46 din 13.05.2019

Category: HCL 2019 Published on Monday, 13 May 2019 Written by Bront Daciana

HCL nr. 45 din 13.05.2019 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș în vederea derulării procedurilor de reziliere a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Zona 2, județul Timiș - Contract nr. 1791/28.09.2017 din cadrul proiectului Sistem integrat de Management în Județul Timiș

HCL nr. 46 din 13.05.2019 privind aprobarea achiziționării unui autoturism pentru deservirea Primăriei Comunei Periam, precum și a unei autoutilitare pentru deservirea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (SPAAC) al Comunei Periam

Hits: 334