HCL nr. 68-71 din 29.08.2019

Category: HCL 2019 Published on Thursday, 29 August 2019 Written by Bront Daciana

HCL nr. 68 din 29.08.2019 privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Periam, Județul Timiș, pentru mandatul 2016-2020

HCL nr. 69 din 29.08.2019 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam și ale SPCLEP Periam, pentru anul 2019, conform O.U.G. nr. 57/2019

                   Organigrama                      Statul de funcții

HCL nr. 70 din 29.08.2019 privind desemnarea din partea Consiliului Local Periam a trei consilieri locali care să facă parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Periam în anul școlar 2019-2020

HCL nr. 71 din 29.08.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Periam în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității constituită la nivelul Liceului Teoretic Periam în anul școlar 2019-2020

Hits: 204