Joomla Free Template by FatCow Hosting
introsite13.jpg

HCL nr. 99-108 din 28.11.2019

Category: HCL 2019 Published on Thursday, 28 November 2019 Written by Bront Daciana

HCL nr. 99 din 28.11.2019 privind aprobarea înlesnirii la plata obligaţiilor fiscale și bugetare restante, datorate bugetului local al Comunei Periam de către Societatea Cooperativa CONSUMCOOP Periam

HCL nr. 100 din 28.11.2019 privind aprobarea Agendei Cultural-Sportive a Comunei Periam pentru anul 2020

HCL nr. 101 din 28.11.2019 privind privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local care trebuie prestate pentru sumele acordate ca ajutor social potrivit Legii nr.416/2001, pentru anul 2020

HCL nr. 102 din 28.11.2019 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali, precum și a numărului deindemnizații acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2020

HCL nr. 103 din 28.11.2019 privind aprobarea propunerii preliminare de actualizare a Planului Urbanistic General al Comunei Periam

HCL nr. 104 din 28.11.2019 privind aprobarea intabulării în Cartea Funciară a imobilului cu nr. cad. CC20/1 Periam, intravilan,aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniu privat

HCL nr. 105 din 28.11.2019 privind modificarea și completarea H.C.L. Periam nr.75/14.10.2009 privind înființarea Clubului Sportiv AVANTUL Periam

HCL nr. 106 din 28.11.2019 privind aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (S.V.S.U.) al Comunei  Periam, conform prevederilor O.A.P nr.75/2019

HCL nr. 107 din 28.11.2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2019

HCL nr. 108 din 28.11.2019 privind aprobarea intabulării în Cartea Funciară a imobilului cu nr. cad. CC 233 Periam, intravilan,aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniu privat

 

 

Hits: 24