Joomla Free Template by FatCow Hosting
introsite3.jpg

Rezultate analiză apă potabilă

Category: Serviciu apă-canal
Published on Thursday, 31 January 2019
Written by Sandu Marius

Pentru orice probleme sau informații în legătură cu rețeaua de apă sau de canalizare din localitatea Periam

Category: Serviciu apă-canal
Published on Friday, 18 August 2017
Written by Dumitras Antonio

 Vã rugăm să vă adresați d-lui Ing. Marius Sandu, șeful Serviciului de apă și canalizare din subordinea Consiliului Local Periam.

Telefon de contact: 0745 596 707

 

Serviciu public de alimentare cu apa si canalizare Periam

Category: Serviciu apă-canal
Published on Wednesday, 19 February 2014
GENERALITATI
Începând cu anul 2012 activitatile de alimentare cu apa si canalizare ale comunei Periam vor fi realizate de catre Serviciul Public de Alimentare cu apa si Canalizare Periam, serviciu fara personalitate juridica în subordinea Consiliului Local Periam.
În vederea legiferarii activitatii si functionarii în bune conditii ale acestuia au fost aprobate în sedinta a Consiliului Local taxe si tarife la nivelul comunei pentru întreaga activitate, taxe si tarife necesare si procedurilor de licentiere a activitatii.
Pe lânga taxele de bransare au fost aprobate si tarifele de interventie la instalatiile de apa si canalizare proprietate a utilizatorilor, cu variatii functie de caracteristicile tehnice.
Lucrarile de bransare si racordare se vor executa în urma aprobarii cererii de prestare, avizarii si autorizarii acesteia de catre Serviciul Public de Alimentare cu apa si Canalizare Periam. Executarea lucrarilor cu firme terte, neautorizate, etc., se vor tarifa conform tarifelor aprobate, iar lucrarile executate fara respectarea conditiilor tehnice necesare vor fi demolate pe cheltuiala proprietarului.
 
ACTE NECESARE BRANSARE
Pentru bransarea la reateaua de apa/canal a Comunei Periam sunt necesare urmatoarele cereri: cerere de bransare completata, cerere pentru certificatul de urbanism completata si cerere pentru eliberarea autorizatiei de construire completata. Aceste 3 cereri le puteti descarca la sectiunea Formulare. Pe langa aceste cereri completate trebuie sa depuneti copii dup[ cartea de identitate sau buletinul de identitate, copie dupa actul de proprietate al imobilului la care doriti bransarea si un extras de carte funciara.
 
DEPUNERE CERERE
Cererile se vor depune la secretariatul comunei impreuna cu toate documentele aferente (conform documentul de mai jos) si o copie dupa taxa de bransare.
TAXA DE BRANSARE
» Alimentare cu apã: 850 lei
» Canalizare: 550 lei
  INFO
  Licentã