Joomla Free Template by FatCow Hosting
introsite3.jpg

Stingatoarele de incendiu sunt obligatorii pentru orice firma

 

Se ține seama de:

- dimensiunile spatiului;

- natura materialelor combustibile;

- caracteristicile de ardere în raport cu posibilele surse de aprindere;

- mărimea începutului de incendiu ce se poate dezvolta până la intervenția forțelor specializate;

- forma de manifestare a incendiului (viteza de ardere: lentă sau rapidă);

- mediul ambiant (temperatură, umiditate, posibile incompatibilități chimice);

- existența instalațiilor electrice sub tensiune (pericol de electrocutare).

Numărul orientativ de stingătoare pe categorii de construcții, pentru care nu sunt elaborate reglementări specifice:

 

1 buc / 300mp

Clădiri administrative:

- sedii ale administrației publice centrale și locale;

- sedii de fundații, organizații neguvernamentale, asociații, agenții etc;

- sedii de birouri.

 

1 buc / 200mp

Clădiri comerciale:

- comerț alimentar și nealimentar;

- magazine generale;

- alimentație publică: braserii, restaurante și altele asemenea;

- spații și încăperi destinate serviciilor.

 

1 buc / nivel / apartament

Clădiri de locuit (recomandare):

- blocuri;

- locuințe unifamiliale.

 

1 buc / 300mp

Clădiri civile cu funcțiuni mixte:

- comerț, birouri, reuniuni.

 

1 buc / 150mp

Alte amenajări:

- circuri mobile, scene și tribune amenajate provizoriu în aer liber;

- studiouri de radio, televiziune, îndeosebi cu public.

Hits: 2286